نـگـاه نــــو    جـهـان نــــو

سخنرانی ها

متن سخنرانی عباس برزگر

متن سخنرانی عباس برزگر

من هنوز خودم را یک روستایی می دانم . یک ایلاتی . که فقط نگاهم عوض شده است. و چون نگاهم عوض شده دنیایم را تغییر دادم – دنیای خودم و اطرافم را. و فرهنگ کشورم را توانستم درست به دنیا نشان بدهم . من امروز می خواهم طبق اختراع آقای دکتر چند تا از رازهای موفقیت را بگویم که تا حالا به هیچ رسانه ای نگفته ام که اگر این رازها که خیلی هم ساده است اجرا بشود ( من دیده ام روستای من یک روستای معمولی است و خیلی زیباتر از روستای من هم وجود دارد). و هر روستایی این ها را قبول کند به جای درآمدی روزی چهار هزار تومان با سه اتاق می تواند حداقل چهار میلیون درآمد داشته باشد. امروز می خواهم این رازها را به شما بگویم. ولی قبل ا

ادامه
متن سخنرانی دکتر رحمدل

متن سخنرانی دکتر رحمدل

همچنین با افتخار ثبت این اختراع را به آقای دکتر ملک زاده تبریک عرض می کنم . امروز روز پرافتخاری برای ایران است که این اثر ابتکاری برای اولین بار به نام ایران ثبت شده است و نیز روز پر افتخاری برای دنیاست که صاحبان اندیشه برای رفاه حال مردم در تلاشند .

ادامه
متن سخنرانی دکتر ملک زاده

متن سخنرانی دکتر ملک زاده

متن سخنرانی دکتر محمد شریف ملک زاده در همایش گردشگری با علایق ویژه

ادامه