نـگـاه نــــو    جـهـان نــــو

گردشگری درمانی و سلامت (براساس نام جاذبه ها و مسیرهای هر گروه)

 
 

گردشگری درمانی و سلامت


1-6) عمل های زیبائی

نوع علائق ویژه گروه علائق ویژه نام جاذبه و مقصد مسیر سفر
گردشگری درمانی و سلامت عمل های زیبائی بیمارستانهای تخصصی مشهد، تهران، شیراز
بیمارستانهای تخصصی جزایر قشم و کیش
 

2-6) آبگرم و آبمعدنی

نوع علائق ویژه گروه علائق ویژه نام جاذبه و مقصد مسیر سفر
گردشگری درمانی و سلامت آبگرم و آبمعدنی سرعین اردبیل، سرعین
سادات محله رامسر
گنو بندرعباس
دهلران ایلام، دهلران
 

3-6) لجن درمانی

نوع علائق ویژه گروه علائق ویژه نام جاذبه و مقصد مسیر سفر
گردشگری درمانی و سلامت لجن درمانی قوشچی، مجتمع باری ارومیه
بندر شرفخانه دریاچه ارومیه
 

4-6) نمک درمانی

نوع علائق ویژه گروه علائق ویژه نام جاذبه و مقصد مسیر سفر
گردشگری درمانی و سلامت نمک درمانی دریاچه نمک قم
معادن نمک زنجان، چابهار، قشم
 

5-6) دهکده های سلامت

نوع علائق ویژه گروه علائق ویژه نام جاذبه و مقصد مسیر سفر
گردشگری درمانی و سلامت دهکده های سلامت چالدره تنکابن
چادگان اصفهان
سرعین اردبیل
دربندسر تهران