نـگـاه نــــو    جـهـان نــــو

 
 

1-  اندبیل خلخال

اطلاعات مبداء مسافت(km) مدت(روز) فصل سفر امکانات گردشگری
ویژگیها : اردبیل 100 یک زمستان مهمانسرا، تله کابین
جاذبه ها : ترکیبی از جاذبه‌ های طبیعی و فرهنگی و انسان ‌ساخت، قلعه باستانی اندبیل
مسیر : اردبیل – خلخال – اندبیل
ملاحظات: اسکی روی برف
 

2-  گنج نامه

اطلاعات مبداء مقصد مدت(روز) فصل سفر امکانات گردشگری
ویژگیها : همدان گنج نامه یک زمستان امکانات پذیرائی موجود است
جاذبه ها : آثار فرهنگی همدان و عباس‌آباد
مسیر : همدان -  عباس‌آباد – گنج نامه
ملاحظات: به همراه داشتن تجهیزات و آشنایی با فنون و مهارتهای مربوطه لازم است.