نـگـاه نــــو    جـهـان نــــو

 
 

1-  کویر لوت

اطلاعات مبداء مسافت(km) مدت(روز) فصل سفر امکانات گردشگری
ویژگیها : کرمان 100 5 تا 7 تمام فصول لوازم سفر همراه داشته باشید
جاذبه ها : عبور از گرم ترین نقطه کره زمین، شهر خیالی لوت و چشم انداز های بی نظیر بیابانی
مسیر : کرمان - جاده ماهان – سیرچ – شهداد - گندم بریان به سمت شرق
ملاحظات: حتماَ باید تور با استاندارد های حرفه ای و ابزار و تجهیزات لازم و رعایت کلیه مسائل امنیتی انجام شود.
 

2-  کویر حاج علیقلی

اطلاعات مبداء مسافت(km) مدت(روز) فصل سفر امکانات گردشگری
ویژگیها : دامغان 50 5 تا 7 تمام فصول لوازم سفر همراه داشته باشید
جاذبه ها : ژئو مورفولوژی بی ‌نظیر کویر حاج ‌علیقلی
مسیر : دامغان به سمت خراسان - جاده انحرافی به سمت جنوب - کویر حاج ‌علیقلی
ملاحظات: حتماَ باید تور با استاندارد‌های حرفه ای و ابزار و تجهیزات لازم و رعایت کلیه مسائل امنیتی انجام شود.
 

3-  ده سیف به طبس

اطلاعات مبداء مسافت(km) مدت(روز) فصل سفر امکانات گردشگری
ویژگیها : کرمان 50 7 تا 10 تمام فصول لوازم سفر همراه داشته باشید
جاذبه ها : عبور از ملتقای کویرلوت و دشت کویر، طی 7 تا 10 روز مسیری حدود 450 کیلومتر در کویر طی می‌شود.
مسیر : شهداد به سمت شمال- روستای ده سیف به سمت شمال شرق- طبس
ملاحظات: حتماَ باید تور با استاندارد های حرفه ای و ابزار و تجهیزات لازم و رعایت کلیه مسائل امنیتی انجام شود.
 

4-  خور و بیابانک به قصر بهرام

اطلاعات مبداء مقصد مدت(روز) فصل سفر امکانات گردشگری
ویژگیها : خور و بیابانک   سیاه کوه سه بهار، پاییز و زمستان لوازم سفر همراه داشته باشید
جاذبه ها : متنوع ترین اشکال ژئو مورفولوژیکی مناطق بیابانی
مسیر : خور و بیابانک- بخش مرکزی دشت کویر به سمت غرب- قصر ‌بهرام
ملاحظات: حتماَ باید تور با استاندارد‌های حرفه ای و ابزار و تجهیزات لازم و رعایت کلیه مسائل امنیتی انجام شود.
 

5-  عبور از زاگرس مرتفع

اطلاعات مبداء مسافت(km) مدت(روز) فصل سفر امکانات گردشگری
ویژگیها : ایذه به شهرکرد 200 5 تا 7 تمام فصول کمپینگ
جاذبه ها : توپوگرافی خاص و جلوه‌ های زندگی بومی در زاگرس مرتفع
مسیر : ایل‌ راه ‌های پراکنده مابین شرق خوزستان و چهارمحال
ملاحظات: لزوماً تور با همراهی راهنما و نگهبان محلی انجام شود.
 

6-  فشم به مور

اطلاعات مبداء مقصد مدت(روز) فصل سفر امکانات گردشگری
ویژگیها : تهران فشم چهار تمام فصول لوازم سفر همراه داشته باشید
جاذبه ها : انواع چشم‌ اندازهای طبیعی و نیز زیستگاه ‌های جانوری البرز مرکزی
مسیر : تهران، فشم، کوره راههای بز‌رو در مسیر البرز مرکزی از دامنه‌های جنوبی به منتها ‌الیه دامنه‌ های شمالی مور
ملاحظات: شرایط آسان مسیر امکان حضور ترکیبی از سنین مختلف را به همراه دارد.