نـگـاه نــــو    جـهـان نــــو

آلبوم تصویری همایش ها و بازدید ها سازمان میرا ث فرهنگی و گردشگری در دوره مدیریت دکتر ملک زاده