نـگـاه نــــو    جـهـان نــــو

کتاب گردشگری با علایق ویژه

 
 

گردشگری با علایق ویژه در ایران

کتاب گردشگری
 
 

گردآوری، تدوین و تالیف:

دکتر محمد شریف ملک زاده

 

برای دریافت کتاب گردشگری با علایق ویژه لطفا نام،نام خانوادگی،تلفن،محل سکونت و آدرس ایمیل خودت را به ایمیل info@specialinteresttourism.ir ارسال کنید

فهرست مطالب

 • عنوان
  صفحه
 • مقدمه

  11

  فصل اول: کلیات

  توصیه هائی به علاقه مندان تورهای علائق ویژه

  16

  نمونه های بارز گردشگری با علائق ویژه:

  19

  1- گردشگری سلامت

  19

  2- گردشگری طبیعت گردی

  23

  3- گردشگری ماجراجویانه

  27

  4 – گردشگری ورزشی

  32

  5- گردشگری تجاری

  35

  6- گردشگری مناسبتی (رویدادها)

  36

  مدیریت و هماهنگی برنامه ‌های توسعه گردشگری با علایق ویژه تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای داخلی

  39

  در ارائه محصولات مختلف گردشگری ایران

  41

  فرصت ها و امکانات ایران در صحنه رقابت به عنوان یک مقصد گردشگری بین المللی

  43

  عوامل تهدید کننده قدرت رقابتی ایران

  44

 • فصل دوم: دسته بندی انواع تورهای با علائق ویژه (بر اساس نام گروه و جاذبه):
  45
 • 1- گردشگری ورزشی و ماجراجویانه

  46

  2- گردشگری طبیعت گردی

  49

  3- گردشگری فرهنگی

  50

  4 - گردشگری مذهبی – معنوی

  51

  5- گردشگری آئینی

  51

  گردشگری درمانی و سلامت

  51

  گردشگری رویدادها (وقایع)

  52

  8- گردشگری دریائی

  52

  9- گردشگری یاد و دریغ (نوستالژیک)

  53

  10 - گردشگری علمی

  53

  11 - گردشگری معیشتی

  54

  12 - گردشگری داوطلبانه

  54

  13 - گردشگری آموزشی

  55

  14 - گردشگری در مسیرهای خاص (براساس سفرنامه)

  56

  15 - سایر تورها

  57

 • فصل سوم: دسته بندی انواع تورهای با علائق ویژه (براساس نام گروه، نام جاذبه ها و مسیرها):
   
 • 1- گردشگری ورزشی و ماجراجویانه

  60

  2- گردشگری طبیعت گردی

  74

  3- گردشگری فرهنگی

  79

  4- گردشگری مذهبی – معنوی

  83

  5- گردشگری آئینی

  84

  6- گردشگری درمانی و سلامت

  85

  7- گردشگری رویدادها (وقایع)

  86

  8- گردشگری دریائی

  87

  9- گردشگری یاد و دریغ (نوستالژیک)

  88

  10- گردشگری علمی

  89

  11- گردشگری معیشتی

  92

  12- گردشگری داوطلبانه

  93

  13- گردشگری آموزشی

  94

  14- گردشگری در مسیرهای خاص (براساس سفرنامه)

  97

  15- سایر تورها

  102

 • فصل چهارم:
  دسته بندی انواع تورهای با علائق ویژه (براساس نام گروه، مبداء، مقصد، مسافت، مدت سفر، فصل سفر و امکانات گردشگری، نام و مسیر دقیق جاذبه ها و ملاحظات):
 • 1- گردشگری ورزشی و ماجراجویانه

  106

  2- گردشگری طبیعت گردی

  156

  3- گردشگری فرهنگی

  176

  4- گردشگری مذهبی – معنوی

  192

  5- گردشگری آئینی

  197

  6- گردشگری درمانی و سلامت

  201

  7- گردشگری رویدادها (وقایع)

  203

  8- گردشگری دریائی

  204

  9- گردشگری یاد و دریغ (نوستالژیک)

  208

  10- گردشگری علمی

  209

  11- گردشگری معیشتی

  220

  12- گردشگری داوطلبانه

  221

  13- گردشگری آموزشی

  223

  14- گردشگری در مسیرهای خاص (براساس سفرنامه)

  232

  15- سایر تورها

  249

  تصاویر 1 (کلیات)

  255

 • ضمائم
 • آبشارهای ایران

  290

  تصاویر 2 (آبشارها)

  303

  روستاهای هدف گردشگری ایران

  309

  تصاویر 3 (روستاها)

  355

  روز و شعار گردشگری استانها و مناطق آزاد کشور

  361

 • فهرست ها
 • فهرست اماکن جعرافیائی، نام جاذبه ها و مقاصد گردشگری

  363

  فهرست موضوعی

  403

  فهرست آبشارهای ایران

  409

  فهرست روستاهای هدف گردشگری ایران

  415

  منابع و ماخذ

  421

  سخن آخر

  423